BOS-PULP-01 ผงดูดซับของเหลว สีขาว สำหรับสีขาว: น้ำมันดูดซับน้ำไม่ได้ ไฮโดรคาร์บอนออกน้ำ: น้ำมัน, น้ำมันเชื้อเพลิง, น้ำมันไฮโดรลิค, น้ำมันดิบ, น้ำมันก๊าด, เชื้อเพลิง Jet, น้ำมันเครื่อง, ปิโตรเลียม. น้ำ, รถบรรทุกน้ำมัน, ถัง, piplines, ห้องปฏิบัติการ เครื่องจักรเพื่อจัดการกับน้ำมัน ทำความสะอาดจุดเด่นของแผ่นเส้นใยดูดซับน้ำมัน BESTSAFE เมื่อเทียบกับวัสดุอื่น ซึ่งมีน้ำมันที่มีความเข้มข้นสูงยิ่งสูงขึ้นดูดซับได้ดีเยี่ยม

error: Content is protected !!