อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์ PPE

ดูหมวดหมูสินค้าทั้งหมด ติดตอ่ได้ทั้งที มีฝ่ายขายบริการที่ดูได้ลูกค้าได้อย่างมืออาชีพค่ะ ติดต่อได้ค่ะ

ฝ่ายขายพร้อมบริการค่ะ ติดต่อได้ทันที

 

สินค้าขายดี

สินค้ามาใหม่

ดูหมวดสินค้าต่างๆ

ซื้ออุปกรณ์เซฟตี้เรากับเรา Happy แน่นอน

กิจกรรมทางสังคม

จัดอบรมสัมนาความรู้

เป็นประจำขึ้นในทุกๆ ปี

สัมมนาความรู้เซฟตี้

ทั้งในและนอกสถานที่

เดินทางสายบรรยาย

หลักการทำงาน Zero Accident

ใส่เซฟตี้เทห์และปลอดภัย

คุ้มค่าเพื่อความปลอดภัย

การอบรมความปลอดภัยทำให้พนักงานเกิดความสามัคคีในองค์ ลดการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ

 

ให้ทันยุคและสมัย

เนื่องจากสมัยนี้ข่าวสารต่างๆ เทคโนโลยีต่างๆมาเร็ว การอบรมความปลอดภัยช่วยในการติดตามข่าวสาร

เพื่อสร้างจิตสำนึก

ความปลอดภัยเป็นพื้นฐานของจิตสำนึกที่ดี ถ้าเราทำงานโดยมีความสุข เราจะเป็นห่วงผู้อื่น

 

สนับสนุนสามัคคี

เมื่อพนักงานเกิดความปลอดภัย บริษัทเอาใจใส่ความปลอดภัย องค์กรจะเกิดความสามัคคี

สาธิตการใช้งานจริง

เพราะเราเชื่อว่าการสอนที่ดี เราควรให้พนักงานมีส่วนรวมในการใช้งานจากอุปกรณ์จริง

 

เพื่อความมั่นคงระยะยาว

การทำงานที่เกิดความสามัคคี ความรัก ความเอาใส่ใจ สร้างผลผลิต อย่างยั่งยืน

ผลงานต่างๆของเรา

ลูกค้าที่เราได้มีโอกาสดูแล

จำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้

ทั้งหน่วยงานในและต่างประเทศ

*หน่วยงานเอกชน : บริษัทต่างๆ

*หน่วยงานราชการ : ทั้งองค์กรราชและรัฐวิสาหกิจ

*หน่วยงานห้างร้าน : พวกที่มีหน้าร้านต่างๆ

*หน่วยงานการศึกษา : มหาลัยทั้งเอกชนและรัฐต่างๆ

*หน่วยงานระหว่างประเทศ : สถานทูต UN WHO 

*หน่วยงานอื่นๆ : ท่าเรือ สถานประกอบการณ์ต่างๆ ทุกแนว

*บริการรวดเร็ว หัวใจบริการ คือ เป้าหมายของเรา

เป้าหมาย คือ Zeo Accident