Bestsafe ชุด PVC กันฝนแบบชุดคลุมเข่ายาวอย่างหนา [COAT]
สามารถป้องกันน้ำและความชื้นเปียกเสื้อผ้า เหมาะกับงานที่ต้องทำงานกลางแจ้ง, และงานที่ผจญกับฝนและลมแรง

error: Content is protected !!