BESTSAFE – PVC REFLECTIVE BOOT [B-02]

รองเท้าบู๊ทยางนิรภัย [เสริมหัวเหล็ก 200 J, EN, เสริมแผ่นแสตนเลสสปริง]

ตัวรองเท้าผลิตจาก PVC

เสริมซับใน พื้นยาง Nitrile

ป้องกันกระแสไฟฟ้าสถิตย์

ทนต่อของเหลวทั่วไป เคมี น้ำมัน กรด ด่าง และไขมัน

error: Content is protected !!