แผงกั้นจราจร ใช้สำหรับกั้นเขตพื้นที่หวงห้าม แบ่งเขตการทำงาน บังคับรถให้หยุดเพื่อตรวจหรือแลกบัตรสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการแบ่งเขต

error: Content is protected !!