เสื้อสะท้อนแสงเพื่อความปลอดภัยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับคนทั่วไป
ทำงานในอุตสาหกรรมที่หลากหลายรวมถึงการก่อสร้าง
การบังคับใช้กฎหมายการสำรวจและการควบคุมอัคคีภัย
เสื้อสะท้อนแสงเพื่อความปลอดภัยมักทำจากกันน้ำ
วัสดุหรือตาข่าย

error: Content is protected !!