การทำงานที่เสี่ยงต่ออันตรายจากการทำงานควรมีอุปกรณ์ป้องกัน

ที่เหมาะสมกับการทำงาน อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าที่ใช้ในงานเชื่อม

error: Content is protected !!