1. ขนาด Spill kit มีขนาด  105x50x50 cm
  2. บรรจุวัสดุดูดซับสารเคมี แบบแผ่น70 แผ่น
  3. บรรจุวัสดุดูดซับสารเคมี แบบท่อน 5 ท่อน
  4. บรรจุวัสดุดูดซับสารเคมี แบบหมอน 4 ท่อน
  5. ถุงเก็บกู้สารเคมี 4 ถุง
  6. แว่นครอบตาเซฟตี้ 1 ชิ้น และ ถุงมือ 2 คู่
  7. ผงดูดซับสารเคมี 1 กระปุก
  8. มีคู่มือและรายละเอียด พร้อมใช้งาน
  9. มาตรฐาน CE, OSHA
error: Content is protected !!