• มีแถบกาวด้านหลังสามารถลอกติดได้ทันที
  • ลูกศรชี้ทางด้านซ้าย
  • ใช้สำหรับติดประกาศ
error: Content is protected !!