ยี่ห้อ : BEST SAFE

  • มาตรฐาน FM
  • สำหรับใส่ของเหลวไวไฟ ขยะไวไฟ
  • ถูกต้องตามหลัก OSHA (USA)
  • จำหน่าย 2 ขนาด 14 Gallon และ 21 Gallon
error: Content is protected !!