ถังขยะ 40 ลิตร ทรงเหลี่ยมฝาบานสวิง สีเขียว
–  ผลิตจากวัสดุ HDPE (High Density Polyethylene) ทีมีความแข็งแรงคงทน – ขนาดถังขยะ 351 x 380 x 765 มม. มีน้ำหนัก 2 กโลกรัม

Category:
error: Content is protected !!