Type 02 เสาสแตนเลสพร้อมเชือกสีแดงเสากั้นทางเดิน , เสาคิว, เสาสแตนเลส แสตนเลส  ชนิด ผ้าดึงกลับอัตโนมัติ สีสแตนเลส

error: Content is protected !!