CL-206 แว่นครอบตากรอบสี่เหลี่ยม BESTSAFEสำหรับงานเชื่อม รุ่น CL206 สำหรับงานเชื่อม งานนอกเป็นกระจกเข้ม #11 ด้านในเป็นกระจกใส ยกเปิด ปิด เพื่อตรวจสอบชิ้นงานได้ มีวาล์วระบายอากาศ ไม่อับ ไม่ร้อน กระชับ น้ำหนักเบา สามารถเปลี่ยนกระจกทั้งในและนอกได้

error: Content is protected !!