สนับข้อศอกและเข่า บุพลาสติกลดการกระแทก #BESTSAFE
ป้องกันการกระแทกบริเวณหัวเข่า ที่อาจเกิดจากการทำงาน

error: Content is protected !!