รับผลิตป้ายเซฟตี้แบบต่างๆ

 

ห้ามเลี้ยวซ้าย หมายความว่าห้ามกลับรถ ใช้ข้อห้ามนี้เฉพาะที่ทางแยกหรือทางรถวิ่งที่มีป้ายจราจรตั้งอยู่ เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นบนแผ่นป้ายด้านล่าง

error: Content is protected !!